בס"ד

פלאפונים
פלאפונים

NOKIA 1208, 208, C201, 

Motorola K1

Samsung X160 , A157, A777, E1190, Galaxy Young S6310, Galaxy MINI S3, Galaxy S4 i9506, 

& Accessories