בס"ד

גרביים וגרביונים
גרביים וגרביונים

הכל   לבת