בס"ד

מכנסיים ומכנסיים קצרים
מכנסיים ומכנסיים קצרים

הכל   לבן   לבת