BS”D

Terms & Conditions

תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט Safsira שבכתובת : www.safsira.co.il (להלן: "האתר"). האתר הנו בבעלות ומנוהל על ידי "ספפיר תריידינג" ("Sapphire Trading") ח"פ 558215778 (להלן: "הנהלת האתר"). בהיכנסך לאתר וטרם ביצוע כל הזמנה עסקת רכישה, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש" ו/או "ההסכם") כמפורט להלן.

1. הסכמה לתנאי השימוש

1.1 הסכם זה מהווה את הבסיס המשפטי הבלעדי לכל התדיינות משפטית בנושא השימוש באתר בין המשתמש לבין האתר או מי מטעמו.

1.2 השימוש באתר, בתכניו, לרבות השימוש באתר באמצעות מכשירי קצה שונים, וקריאת המידע המפורסם בו מעיד על כך שהמשתמש קרא, הבין, והסכים לכל לאמור בתנאי השימוש, ההתניות וכל יתר ההנחיות שבהסכם זה, וכפי שיתעדכנו על ידי הנהלת האתר מעת לעת.

1.3 הגישה לחלק מתכני האתר, לרבות האפשרות לבצע הזמנות באמצעות האתר, דורשת הליך רישום לאתר ומסירת פרטי המשתמש, וכפופה ומותנית בכך שהמשתמש יקרא תנאים אלו בעיון ובקפידה בטרם רישומו, יסמן את התיבה המתאימה בתחתית המסך ויקיש על הכפתור "קראתי את התקנון ואני מאשר" ואכן יעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ויקיים אותם.

1.4 הסכם זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

1.5 תנאי השימוש באתר מנוסחים לפרקים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים לשני המינים.

2. מהות האתר

2.1 האתר הינו זירת מסחר וירטואלית המאפשרת רכישת מוצרים מסין וממדינות נוספות במישרין מהספק. אתר עומד בקנה אחד עם דרישות ההלכה היהודית וכללי הצניעות.

2.2 הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יודגש כי זמינות המוצרים תלויה בספקים עצמם ועל כן ייתכנו מקרים בהם, חלק מהמוצרים לא יהיו זמינים לרכישה. בנוסף, על המשתמש לבדוק את מאפייני המוצרים שברצונו לרכוש בטרם יעשה כן, ולבצע את הרכישה רק לאחר שהשתכנע כי המוצר כמות שהוא מתאים לצרכיו. התמונות המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.

3. שימוש באתר

3.1 המשתמש אינו רוכש זכויות כלשהן באתר ו/או בזכויות היוצרים ו/או בזכויות אחרות הטמונות ו/או קשורות בו, למעט זכות השימוש בו.

3.2 השימוש באתר מורשה לצרכים פרטיים בלבד וחל איסור לעשות שימוש בכל מידע המופיע בו לצרכים מסחריים שלא אושרו מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר.

4. תנאים לרישום ושימוש באתר

4.1 כל אדם מעל גיל 18, לרבות חברה או גוף משפטי המאוגד בישראל, רשאי להירשם, לעשות שימוש ולהזמין מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר בכפוף לתנאים הבאים:

א. המשתמש הוא כשיר משפטית, מעל גיל 18 וזכאי לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. במידה ותבוצע פעולה על ידי קטין הרי שהיא לא תחייב את הנהלת האתר.

ב. המשתמש הינו הבעלים של כתובת דואר אלקטרוני תקפה ברשת האינטרנט.

5. הליך הרכישה

5.1 יובהר כי הצגת המוצרים באתר אינה מהווה "הצעה" והליך הרכישה על ידי המשתמש לא יהווה "קיבול". הנהלת האתר מזמינה את המשתמש להציע הצעות לרכישת מוצר או לקבלת שירות.  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבלת הזמנות ממשתמשים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

5.2 הזמנת המוצרים מהאתר מתבצעת באופן מקוון באמצעות האתר ומצריכה מסירת פרטים מזהים של המשתמש לרבות שמו המלא של המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר פיזית לרבות כתובת למשלוח, טלפון ופרטי התקשרות נוספים.

5.3 הליך הזמנת מוצר יעשה על ידי כניסה לדף המוצר והוספתו ל"סל הקניות", עדכון כמות המוצרים ב"סל הקניות", והזנת טופס ההזמנה על ידי לחיצה על "לקופה" והשלמת כל הפרטים הנדרשים.

5.4 כאמור, התשלום בעבור ההזמנה נעשה באמצעות חברות סליקת כרטיסי החיוב.

5.5 הזמנת המוצרים כפופה לזמינותם במלאי ומותנית באישור פרטי התשלום מחברת האשראי ובאישור סופי של הנהלת האתר. לאחר אימות פרטי אמצעי התשלום של המשתמש וקבלת אישור חברת כרטיסי האשראי, תועבר בקשת הרכישה של המשתמש לאתר. לאחר מכן, ינפיק האתר אישור הזמנה אשר ישלח למשתמש באמצעות הדואר האלקטרוני אשר יכלול את מספר ההזמנה ואת פרטי המוצרים שהוזמנו באתר.

5.6 סכום הקנייה כפי שמופיע לפני ביצוע התשלום באתר safsira.co.il כולל בין היתר, עלות המוצר, עלויות משלוח כפי שהתקבלו ועמלה שמשתנה ממוצר למוצר, לצורך פיתוח ואחזקת אתר האינטרנט שלנו והשירות שניתן בו.

6. אספקת מוצרים

6.1 יש לוודא כי פרטי ההזמנה, כמויות ההזמנה והכתובת למשלוח מולאו כראוי. הנהלת האתר לא תישא באחריות למקרים שבהם מולאו פרטי משלוח שגויים, נפלו טעויות בכמויות ההזמנה או הוזמן מוצר שגוי.

6.2 לאחר השלמת הליך הרכישה באתר, יישלחו המוצרים למשתמש מספק המוצרים בחו"ל באמצעות הדואר, בהתאם לכתובת שהוזנה במסגרת הליך הרכישה, למעט במקרים שבהם צוין אחרת על ידי המשתמש.

6.3 האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע מפעילות האתר, לרבות במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי המשתמש ו/או במקרים הקשורים לפעילות של הספקים השונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של כוח עליון ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה של הנהלת האתר, לרבות תקלות הנובעות מהשבתת רשות הדואר, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של האתר.

7. ביטול רכישה ומדיניות החזרת מוצרים

7.1 רכישת המוצרים וכן אופן ביטול העסקה אינם כפופים לחוק הגנת הצרכן תשמ"א 1981, תקנות הצרכן מאחר והאתר מהווה פלטפורמה שיווקית בלבד והעסקאות עצמן מתבצעות במישרין מול הספקים הסינים, אשר אינם מחוייבים לדין בישראל.

7.2 מובהר כי הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה וכן לא תהא אחראית לכל נזק או כל חבות במקרים של חשיפת המוצרים למים ו/או לחות ו/או שמש ו/או חום ו/או לתנאים סביבתיים קשים על ידי המשתמש.  

7.3 ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר - מובהר כי במקרים מסוימים, רשאית הנהלת האתר לבטל הזמנה של מוצר באתר לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

7.3.1 במידה ותימצא כל טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו  וכיוב' שהופיעו באתר.

7.3.2 במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש של הספקים השונים ו/או תוך פגיעה בצד שלישי.

7.3.3 במידה שיתגלה כי הפריט אשר הוזמן לא נמצא במלאי אצל הספק הרלוונטי.

7.3.4 הודעה על ביטול עסקה על ידי הנהלת האתר תימסר למשתמש באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש.

8. הקפדה על מסירת פרטים נכונים

8.1 המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

9. זמינות האתר

9.1 האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע ויינתן כסדרו ללא הפרעות. המשתמש מסכים לכך שהאתר לא יהא אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לו עקב כך.

9.2 הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים ודרכי יצירת הקשר שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר האינטרנט או לערוץ מדיה ואנשי קשר פעילים.

9.3 הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד לרבות הפסד ריווח הנובע מבעית טכניות ו/או בעיות תקשורת באתר המשפיעים על הליך הזמנת המוצרים ו/או בעיות תאימות של המערכת למכשירי הקצה של הלקוח ו/או של המשתמש .

10. אחריות האתר למוצרים הנמכרים באתר וטיבם

10.1 מובהר כי האתר מהווה אך ורק פלטפורמה שיווקית עבור הספקים בחו"ל. לפיכך עסקת הרכישה שמתבצעת נעשית בין המשתמש באתר לבין הספק בחו"ל.

10.2 מובהר כי האתר וצוותו אינם קשורים באופן משפטי עם הספקים אשר מציעים את מוצריהם באתר.

10.3 מובהר כי האחריות למוצרים הנמכרים באתר ולטיבם חלה באופן בלעדי על הספקים. לצוות האת אין יכולת טכנית ומעשית לבדוק את המוצרים באתר.

10.4 מובהר כי צוות האתר עושה ככל שביכולתו להמנע מהצעה למכירה של מוצרים אשר אינם מקוריים. יחד עם זאת, אין לצוות האתר יכולת טכנית למנוע תופעה זו באופן מוחלט. לפיכך, במידה ונתקלים במוצרים אשר חשודים כמפרי סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, הנכם מתבקשים ליידע את צוות האתר באופן מיידי.

11. שמירת המידע והשימוש בו

11.1 האתר ימנע ממסירת פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים.

12. שימושים אסורים

המשתמש מסכים שלא לעשות באתר כל שימוש שאינו חוקי וכן כל שימוש המנוגד לתנאי השימוש, ובכלל זאת שימוש שעלול להביא לפגיעה או השבתה של האתר או לפגיעה בחוויית המשתמש של משתמשים אחרים באתר. כמו כן, המשתמש מסכים שלא להשיג או לנסות להשיג מידע או חומר הכלול באתר בכל אמצעי אחר מלבד האמצעים שמספק האתר למשתמשיו, וכן שלא  לאסוף כל מידע על משתמשים אחרים ללא הסכמתם.

13. קניין רוחני

13.1 כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות עיצוב האתר, שמות המוצרים ו/או סדר הצגת התכנים באתר, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות להנהלת האתר או לצד שלישי שהתיר להנהלת האתר לעשות בהם שימוש.

13.2 אין להעתיק באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, בלי הסכמה בכתב ומראש מצד בעלי הזכויות. חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה מהנהלת האתר.

13.3 כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון   הלקוח ללא כל הודעה מוקדמת, והלקוח יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו להנהלת האתר ו/או למשתמשי האתר בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע להנהלת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.

14. הגבלת אחריות האתר ו/או מי מטעמו

14.1 הנהלת האתר משקיעה מאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר תוכן אמין ומדויק. עם זאת, יש לציין כי ייתכן שתיפולנה טעויות בתהליך עיבוד ופרסום תכני האתר. במקרה של טעות כאמור לעיל לא תעמוד למשתמש הזכות ליהנות מהטעות בכל צורה שהיא. האתר אינו אחראי לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי האתר הנובעת משימוש בתוכן האתר או הסתמכות עליו.

14.2 התמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד ואין לראות בהן הבטחה או התחייבות מכל סוג מצד הנהלת האתר.

14.3 הנהלת האתר לא תהיה מחויבת לפצות את המשתמש בגין כל נזק או הפסד שאירע לו כתוצאה מצריכת המוצרים המופיעים באתר ו/או בגין הסתמכות על המידע המופיע באתר.

14.4 בכל מקרה, חבותו של האתר ו/או מי מטעמו למשתמש לא תעלה על גובה הסכום ששילם המשתמש עבור המוצר בעת הרכישה.

14.5 הנהלת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל מידע לרבות תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד, מצד הנהלת האתר לרכוש את המוצר המוצג בפרסומת ו/או לעשות שימוש בשירות או מידע המוצג בפרסומת.

14.6 הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין כל נזק ישיר או עקיף, לרכוש ו/או למידע, לרבות למחשב המשתמש, לחומרה, לתכנים המופיעים בו ו/או לתוכנות המותקנות עליו כן בגין כל אובדן מידע, מסד נתונים ו/או אובדן הכנסה הנובע מאלה אשר נגרם כתוצאה משימוש באתר, בתכניו, מלחיצה על קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישים ו/או בהפניות לדפי אינטרנט של גופים שלישים, ומכל פעולה אשר עשויה להיגרם עקב השימוש, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות, הורדת תוכנות עויינות, תוכנות מעקב, נגיפי-מחשב / וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים וכד').

15. שיפוי

15.1 המשתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר, עובדיה, המנהלים בה או מי מטעמה בגין כל נזק, אובדן-רווח או הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידו, לרבות הוצאות משפטיות. אין בשיפוי כדי לגרוע מכל סעד שהנהלת האתר או מי מטעמה זכאים לו על פי דין.

15.2 המשתמש יפצה וישפה את הנהלת האתר, מנהליו, שליחיו/סוכניו, מורשיו, עמיתיו, שותפיו האחרים, עובדיו ונציגיו, בגין כל טענה, תביעה ו/או  דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או  הוצאה, עלויות וחבויות, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו להנהלת האתר ו/או למי מטעמו על  ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא קיים הוראות הסכם זה ו/או הפרה הוראות דין כלשהן.

15.3 המשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בכל הקשור לגבולות האחריות של המשתמש לנזק כאמור.

15.4 הנהלת האתר תפעל ככל האפשר לעדכון המשתמש אודות השינויים בתנאי השימוש, וזאת באמצעות פרסום הודעה באתר, שתכלול את נוסח התנאים המתוקנים, או תפנה אליהם.

15.5 באחריותם הבלעדית של משתמשי האתר לבדוק מעת לעת האם חלו בו שינויים, והאם שינויים  אלה רלוונטיים לגביו.

15.6 למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר ו/או מי מטעמו, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות  שיתרחשו (אם יתרחשו) אגב ביצועם.

16. מדיניות שמירה על פרטיות

16.1 מובהר כי בעת השימוש באתר, המשתמש מסכים ומאשר כי ייאסף מידע אודות הדפים בהם ביקר והחיפושים אשר נערכו באתר ומשך זמן השהיה באתר. המידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ונאסף לצורך סטטיסטי בלבד. כמו כן, מובהר כי הנהלת האתר רשאית לשמור את פרטי ההודעות שנשלחות בין המשתמש לבין הנהלת האתר.  

16.2 האתר רשאי לעשות שימוש בשליחה של קובץ זיהוי אל הגולש, באופן שיאפשר לזהות את המחשב ממנו הגולש עושה שימוש (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. המשתמש יוכל להימנע מקבלת קבצים אלה באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן, אך חסימתם עלולה לגרום לכך שחלק מתכני האתר לא יהיו זמינים עבור אותו משתמש.

16.3 האתר רשאי לשמור במאגריו מידע אשר מסר המשתמש בעת פעילותו באתר לרבות זה, בין היתר לשם ביצוע פעולות אלו: פרסום, שיווק וקידום מכירות, מתן שירותי דיוור וביצוע כל שימוש חוקי במידע בהתאם לכל דין. האתר רשאי לשלוח אל המשתמש דואר אלקטרוני הכולל גם מידע שיווקי ופרסומי, בכפוף להסכמת המשתמש. המשתמש מסכים בזאת ומאשר כי לא תהיה לו כל תביעה או טענה כלפי האתר בגין שימוש בפרטיו בהתאם לאמור לעיל.

17. אבטחת המידע

האתר מכבד את פרטיות המשתמשים ומפעיל מערכות אבטחה מתקדמות לשם אבטחת המידע שנמסר על-ידיהם. למרות מאמצי אבטחת המידע אין ודאות מוחלטת כי המידע לא ייחשף במקרה של פריצה למערכות האתר או שרתי האתר. המשתמש מסכים כי האתר לא יישא בשום אחריות לחשיפת המידע בכל מקרה של פריצה למערכות האתר או שרתיו. המשתמש מוותרת על כל דרישה, תביעה או טענה נגד האתר בשל כך.

18. ישוב חילוקי דעות, דין ומקום השיפוט

הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהשימוש באתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים.

19. יצירת קשר

אנו מזמינים את המשתמשת לפנות אלינו לכל בירור אודות האתר או תנאי השימוש בו, תוך ציון הפרטים המלאים, ומבטיחים לטפל בפניות אלה בהקדם. ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות:

שליחת פנייה מסודרת דרך האתר.

או בדואר אלקטרוני:  info@safsira.co.il